بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

سنگ زبرجد اصلی

سنگ زبرجد چیست؟

سنگ زبرجد یا در اصطلاح سنگ پریدوت با سختی 6.5 تا 7 می باشد، از جمله سنگ های قیمتی باارزشی است که در قدیم آن را گرانبهاتر از الماس می دانستند. سنگ زبرجد نوعی ازسنگ معدنی الیوین است، اما در تجارت آن را به نام زبرجد می شناسند. نام دیگر آن پریدوت است که از یک واژه یونانی گرفته شده است و به معنای کسی است که زیاد می بخشد. زبرجد تنها سنگ قیمتی است که تک رنگ است...

ادامه مطلب...