تگ - سیلیکات

ٌگروه هنری نقره سازان - سنگ اوپال

سنگ اوپال چیست؟

سنگ اوپال یک کانی از جنس سیلیکات است که بین 3تا 20درصد آن را آب تشکیل می دهد.این سنگ زیبا مقاومتی بین 5/5 تا 6/5 دارد.بازی رنگ ها ی مختلف در این سنگ به علت وجود، گلوله های سیلیس موجود در آن است. سنگ اوپال یا اُپال یک سنگ زیبا و خوش رنگ که نماد آتش و رنگین کمان از سال های دور شناخته شده است و مورد استفاده قرار گرفته است.با نگاه کردن به سنگ اوپال گویی به مرکز...

ادامه مطلب...